โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

เชื้อไวรัส ซาร์สและไวรัสโคโรนามีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดใดบ้าง

เชื้อไวรัส

เชื้อไวรัส ซาร์สเป็นตัวแปรของโคโรนาไวรัส และเชื้อโรคที่ … Read more