โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

เครือข่าย โทรคมนาคมและการชำระบัญชีค่าธรรมเนียมการโทรต่างประเทศ

เครือข่าย

เครือข่าย โทรคมนาคมปัจจุบันในประเทศหลังจากการก่อตั้งบริ … Read more

ปัญหาสุขภาพ แยกแยะปัญหาสุขภาพที่เกิดจากเทคโนโลยีเครือข่าย

ปัญหาสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ 5Gเป็นสารก่อมะเร็ง แผ่นพับระบุว่า การศึกษาอ … Read more