โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

สารประกอบ เมทิลเมทาคริเลตและการผลิตพลาสติกโพลีเมทิลเมทาคริเลตโปร่งใส

สารประกอบ

สารประกอบ เมทิลเมทาคริเลตที่มีสูตรทางเคมีคือ C5H8O2 และ … Read more