โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

หลอดลม การหายใจมีเสียงเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหลอดลมซึ่งสัมพันธ์กับการหายใจ

หลอดลม

หลอดลม เสียงลมหายใจเกิดขึ้นในโพรงเยื่อหุ้มปอดในทางเดินห … Read more