โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

มนุษย์ การทดลองหากมนุษย์ลดขนาดลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีขนาดใหญ่ขึ้น

มนุษย์

มนุษย์ นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เพราะในขณะนี้ มนุษย์สา … Read more