โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

น้ำใต้ดิน อธิบายปัจจัยหลักพฤติกรรมของไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่เข้าสู่น้ำใต้ดิน

น้ำใต้ดิน

น้ำใต้ดิน ปัจจัยหลักที่กำหนดพฤติกรรม ของไอโซโทปกัมมันตภ … Read more