โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

ยุติการตั้งครรภ์ อธิบายเกี่ยวกับข้อบ่งชี้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์

ยุติการตั้งครรภ์

ยุติการตั้งครรภ์ การทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์ตามคำ … Read more