โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

ถุงน้ำดี อธิบายเกี่ยวกับภาพทางคลินิกและการวินิจฉัยความผิดปกติของถุงน้ำดี

ถุงน้ำดี

ถุงน้ำดี ความผิดปกติของถุงน้ำดี อาการหลักของความผิดปกติ … Read more