โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

ภารกิจ จูโนมีการสำรวจระบบดาวเคราะห์ดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์

ภารกิจ

ภารกิจ จูโนของนาซ่ายานอวกาศซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับก๊า … Read more