โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

มะเร็งตับ หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอธิบายอาการได้ดังนี้

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก คุณ … Read more