โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

หัวใจ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดของหัวใจ

หัวใจ

หัวใจ และโรคหัวใจเป็นการกำหนดมายาวนาน ของการเปลี่ยนแปลง … Read more

โรคปอด คั่นระหว่างหน้าเป็นอาการปอดที่พบบ่อยที่สุดของโรคเนื้อเยื่อ

โรคปอด

โรคปอด อาการไอเป็นหนึ่งในอาการทางคลินิกหลักของโรคปอดคั่ … Read more

ติดเชื้อ แบคทีเรียเฉียบพลันระยะเริ่มต้นของโรคและอาการเริ่มแรก

ติดเชื้อ

ติดเชื้อ แบคทีเรียเฉียบพลันการระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเ … Read more