โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

กล้ามเนื้อ อธิบายกล้ามเนื้อลองซิสซิมัสและกล้ามเนื้อขวางรวมถึงกล้ามเนื้ออื่นๆ

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ ลองซิสซิมัสตั้งอยู่ตรงกลางของกล้ามเนื้อไอลิโ … Read more