โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว อำเภอพิปูน ได้มีการเขามาให้คำแนะนำ อบรม และแนะแนว เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเหนือในชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้มีอนาคตที่ดีทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

Judiciary for further education

Judiciary for further education