แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว อำเภอพิปูน ได้มีการเขามาให้คำแนะนำ อบรม และแนะแนว เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเหนือในชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้มีอนาคตที่ดีทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

Judiciary for further education

Judiciary for further education