หนังสือสวดมนต์ ที่ทางโรงเรียนได้รับมาทำให้มีจัดกิจกรรมสวดมนต์ภายในโรงเรียน

หนังสือสวดมนต์ ที่ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือได้รับมานั้นถูกส่งมาโดย คุณชฏฎาพร สุขปิติ และทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนจึงได้ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก เพราะหนังสือสวดมนต์นี้ทางดรงเรียนจะนำไปให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์