โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

หนังสือสวดมนต์ ที่ทางโรงเรียนได้รับมาทำให้มีจัดกิจกรรมสวดมนต์ภายในโรงเรียน

หนังสือสวดมนต์ ที่ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือได้รับมานั้นถูกส่งมาโดย คุณชฏฎาพร สุขปิติ และทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนจึงได้ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก เพราะหนังสือสวดมนต์นี้ทางดรงเรียนจะนำไปให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์