โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

วารสารประชาสัมพันธ์ ได้มีท่านผู้อำนวยการได้มารับตำแหน่งใหม่

วารสารประชาสัมพันธ์ ได้มีท่านผู้อำนวยการ ท่านใหม่ได้มารับตำแหน่งของทางโรงเรียนบ้านนาเหนือและได้มีคณะผู้ติดตามตามมาส่งอีกด้วย โดยท่านมีชื่อว่า ท่านผู้อำนวยการทิพวรรณ์ เพรชสะแก และท่านได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณครูและคณะของโรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์