วารสารประชาสัมพันธ์ ได้มีท่านผู้อำนวยการได้มารับตำแหน่งใหม่

วารสารประชาสัมพันธ์ ได้มีท่านผู้อำนวยการ ท่านใหม่ได้มารับตำแหน่งของทางโรงเรียนบ้านนาเหนือและได้มีคณะผู้ติดตามตามมาส่งอีกด้วย โดยท่านมีชื่อว่า ท่านผู้อำนวยการทิพวรรณ์ เพรชสะแก และท่านได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณครูและคณะของโรงเรียน

วารสารประชาสัมพันธ์