โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

วันมาฆบูชา ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือจะจัดกิจกรรมบูรณาการ

วันมาฆบูชา ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือนั้นได้ประกาศวารสารประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและสริมสร้างความรู้วัน

วันมาฆบูชา