โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากถสานะการณ์เชื้อไวรัสโคดรน่า 2019

ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม ชั่วคราวเนื่องจากเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นได้มีการระบาดมากขึ้นทางโรงเรียนบ้านนาเหนือจึงได้แจ้งยกเลิกการเรียนการสอนชั่วคราว

ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม