โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

กิจกรรมบูรณาการ ของวันที่สำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

กิจกรรมบูรณาการ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือจึงได้มีการพาเด็กนักเรียนทำกิจกรรมการทำบุญ นอนจากที่ทางเด็กนักเรียนจะได้บุญแล้วยังมีจิตใจที่สงบอีกด้วย กิจกรรมบูรณาการที่ทางโรงเรียนจัดนี้เป็นวัน มาฆบูชา

กิจกรรมบูรณาการ