กิจกรรมบูรณาการ ของวันที่สำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

กิจกรรมบูรณาการ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนบ้านนาเหนือจึงได้มีการพาเด็กนักเรียนทำกิจกรรมการทำบุญ นอนจากที่ทางเด็กนักเรียนจะได้บุญแล้วยังมีจิตใจที่สงบอีกด้วย กิจกรรมบูรณาการที่ทางโรงเรียนจัดนี้เป็นวัน มาฆบูชา

กิจกรรมบูรณาการ