การสอบNT ของโรงเรียนบ้านนาเหนือนั้นเป็นการสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การสอบNT เป็นการสอบของโรงเรียนบ้านนาเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการคุมสอบ ได้สลับกันตรวจข้อสอบกับโรงเรียนวัดราณารามอีกด้วย

การสอบNT

การสอบNT

 

การสอบNT

 NT exam

 NT exam