โรงเรียนบ้านนาเหนือ

หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355754

การสอบNT ของโรงเรียนบ้านนาเหนือนั้นเป็นการสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การสอบNT เป็นการสอบของโรงเรียนบ้านนาเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการคุมสอบ ได้สลับกันตรวจข้อสอบกับโรงเรียนวัดราณารามอีกด้วย

การสอบNT

การสอบNT

 

การสอบNT

 NT exam

 NT exam