โรงเรียนบ้านนาเหนือ

นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาเหนือ

ประวัติ โรงเรียนบ้านนาเหนือ

โรงเรียนบ้านนาเหนือ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 137 หมุ่ที่ 1 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ดินทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เปิดดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช 2485 ด้วยความร่วมมือของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนที่ร่วมดำเนินการก่อตั้ง ดังนี้

ผู้นำชุมชนที่ร่วมดำเนินการก่อตั้ง

1. นายขาบ    วุฒิพงศ์        ผุ้นำชุมชน

2. นายมี         จันทร์เมือง   ศึกษาธิการอำเภอฉวาง

3. นายพลอย    ปรีชา         ผู้อุทิศที่ดิน

4. นายนัด       วงศ์ราษฎร์   ผู้นำชุมชน

5. นายเปี้ยว    มัฎฐาพันธ์   ผู้นำชุมชน

6. นายหีด        เทพราช      ผู้นำชุมชน

7. นายแป้บ     เทพราช      ผู้นำชุมชน

เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2485 จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านนาเหนือดำเนินการจัดการศึกษาใน  2  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันตามลำดับ

1. นายสมนึก  สุทิน                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2519

2. นายประสิทธิ์     อภัยภักดี   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2526

3. นายมนูญ    แก้วมณี           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2538

4. นายโชคดี    วงศ์สวัสดิ์       ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2549

5. นายจำเรฺิญศักดิ์   แสงแก้ว   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551

6. นายโสภณ   บุรีแสง            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554

7. นางสาวนิศากร    นามสนธิ์   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557

8. นางรชยา  สุโพธิ์                 ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2559 –  ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านนาเหนือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ปรัชญา

ปัญญา  นรานัง  รัตตะนัง         ปัญญาเปรียบเหมือนดวงแก้ว

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

เรื่อง สายตายาวตามอายุ มีการรักษาและป้องกันอาการอย่างไรบ้าง?

สายตายาวตามอายุ หรือสายตายาวเป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยา ไม่ใช่ภาวะทางพยาธิวิทยา หรือภาวะสายตาผิดปกติ เป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากที่ผู้คนเข้าสู่วัยกลางคนและผู้สูงอายุ เป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกว่าร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชรา เมื่ออายุมากขึ้นเลนส์ตา จะค่อยๆแข็งตัวและหนาขึ้น และความสามารถในการปรับตัว ของกล้ามเนื้อตาก็ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ความสามารถในการมองลดลง ดังนั้นจะรักษาและป้องกันสายตายาวได้อย่างไร

หากมีการใช้ดวงตาบ่อยขึ้น และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันดวงตา เมื่อใช้งานมันก็มีแนวโน้ม ที่จะนำไปสู่การเกิดสายตายาวตามวัยก่อนหน้านี้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสายตาปกติ เราต้องให้ความสำคัญ กับการป้องกันดวงตา โรคตายังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสายตายาวตามวัย หากคุณมีโรคตาคุณต้องรักษาให้ทันเวลา มิฉะนั้นจะรุกรานส่วนอื่นๆ ของดวงตาทำให้เกิดโรคตาอื่นๆ และเร่งการเกิดสายตายาวตามวัย

ข้อผิดพลาดในการเกิดการหักเหของแสงตัวอย่างเช่น ทั้งสายตาสั้นและสายตายาว เป็นข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง แต่สายตายาวจะเกิดขึ้นเร็วกว่าสายตาสั้น สำหรับผู้ป่วยสายตาสั้น หากสวมแว่นกรอบระยะห่าง ระหว่างเลนส์ลบแก้ไขและจุดยอดกระจกตาคือ 12-15มม. ซึ่งจะลดการอ่านค่าเดียวกัน ความจำเป็นในการปรับระยะห่าง และสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นที่ใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากคอนแทคเลนส์สวมบนผิวกระจกตา ระบบแสงที่ได้รับการแก้ไขจะอยู่ใกล้กับสภาวะการมองเห็น ดังนั้นคอนแทคเลนส์จึงใส่สายตายาว มากกว่าแว่นตาธรรมดาในช่วงต้น

ผลกระทบของผู้ป่วยที่ได้รับอินซูลิน ยาคลายกังวล ยาแก้ซึมเศร้า ยารักษาโรคจิต ยาแก้แพ้ ยากันชัก และยาขับปัสสาวะเป็นต้น จะมีอาการดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาเหล่านี้ เนื่องจากผลของยาต่อกล้ามเนื้อ ปรับเลนส์สายตาปรากฏเร็ว ระยะสายตา ความต้องการในการปรับแต่งของคริสตัลนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับระยะการทำงาน ดังนั้นผู้ที่ทำงานใกล้ชิด จะมีสายตายาวตามอายุ มากกว่าผู้ที่ทำงานทางไกล

อาการสายตายาว ความยากลำบากในการมองเห็นใกล้ ผู้ป่วยจะค่อยๆพบว่าพวกเขาไม่สามารถอ่านงานพิมพ์ ขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน ในระยะการทำงานที่คุ้นเคย และมองเห็นระยะไกล ได้ค่อนข้างชัดเจน ผู้ป่วยจะเอียงศีรษะไปข้างหลัง โดยไม่รู้ตัวหรือหยิบหนังสือ และยืดหนังสือพิมพ์ไกลออกไป เพื่อให้เห็นคำศัพท์ได้ชัดเจน และระยะการอ่านที่ต้องการ จะเพิ่มขึ้นตามอายุ

การอ่านหนังสือต้องใช้ไฟส่องสว่างที่ชัดเจน เมื่อคนเราอายุมากขึ้น พวกเขามักจะอ่อนเพลีย แม้ในช่วงใกล้เลิกงานในระหว่างวัน ดังนั้นคนที่มีสายตายาวตามวัย จึงชอบอ่านหนังสือในเวลากลางคืนที่สว่างกว่า บางครั้งแสงจะถูกวางไว้ระหว่างหนังสือกับดวงตา ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความคมชัด ระหว่างหนังสือกับข้อความ แต่ยังช่วยลดรูม่านตาอีกด้วย อย่างไรก็ตามการวางแสงไว้ด้านหน้าดวงตา จะทำให้เกิดการรบกวนของแสงจ้า อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งแหล่งกำเนิดแสงของการรบกวนนี้ อยู่ใกล้กับแกนภาพมากเท่าไหร่ ผลกระทบต่อการมองเห็น ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คนแก่บางคนชอบอ่านหนังสือกลางแดด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม

ระยะใกล้ไม่สามารถอยู่ได้ การปรับค่าไม่เพียงพอ หมายความว่าจุดใกล้จะค่อยๆห่างออกไป และหลังจากทำงานหนัก คุณสามารถมองเห็นวัตถุใกล้ได้อย่างชัดเจน หากความพยายามนี้เกินขีดจำกัด และทำให้เกิดความตึงเครียดในร่างกาย ปรับเลนส์เลนส์เมื่อมองไปที่วัตถุที่อยู่ไกล ความตึงเครียดในร่างกาย ปรับเลนส์เลนส์จะไม่สามารถผ่อนคลายได้ในทันที ส่งผลให้สายตาสั้นชั่วคราว

เมื่อคุณมองไปที่วัตถุใกล้เคียง จะมีความเบลอเป็นช่วงสั้นๆ นี่คือประสิทธิภาพของการตอบสนอง ต่อการปรับช้า ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อปรับเลนส์ใกล้ถึงขีดจำกัด การทำงานและไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เนื่องจากการสูญเสียพลังในการรองรับผู้ป่วย จึงต้องทำงานในระยะใกล้กับขีดจำกัด ของการรองรับของดวงตา ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาไว้ได้

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากเอฟเฟกต์ การเชื่อมโยงของชุดการปรับแต่ง การปรับที่มากเกินไป จะทำให้เกิดการรวมตัวมากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ดังนั้นการเขียนด้วยลายมือ แบบอนุกรมของหนังสือพิมพ์ จึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และไม่สามารถอ่านได้ ผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการตาพร่ามัวเช่น ตาบวม น้ำตาไหล ปวดศีรษะ และคันตา

เนื่องจากความช้าของการตอบสนอง ต่อการปรับเลนส์ จึงสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจน หลังจากทำงานหนัก เมื่อมองไปที่วัตถุที่อยู่ไกลอีกครั้ง ความตึงเครียดของเลนส์ ปรับเลนส์จะไม่สามารถคลายตัวได้ในทันที จึงทำให้เกิดสายตาสั้นชั่วคราว เมื่อมองไปที่วัตถุใกล้เคียง จะมีอาการเบลอในระยะสั้นกล่าวคือ ประสิทธิภาพของการตอบสนอง ต่อการปรับจะช้า หากยังพัฒนาต่อไป จะมีอาการแสบตาปวดตา เปลือกตากระตุก ตาแห้ง กลัวแสงและฉีกขาด ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ กลุ่มอาการตาพร่ามัวเช่นหงุดหงิด สายตายาวตามอายุเป็นสาเหตุหลัก ของภาวะสายตาสั้นในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์